Turniiri info

19-20.april 2024
Sissepääs lan alale alates 17:00

KFC PUBG DUO LAN TURNIIR

Osta pilet SIIT

Peale pileti ostu on turniirile registreerimine kohustuslik. Tee seda SIIN

Alaealised on kohustatud kaasa võtma alaealisevormi mille leiad SIIT

MIDA SISALDAB VÕRGUPEO PILET?

 • Lauakoht turvatud võrgupeo alal, kus on olemas voolupesa ja rj45 võrguühendus;
 • Ligipääs unemaale (kaasa võtta: magamiskott, madrats jms);
 • Sissepääs LAN alale 19 ja 20. aprill, sissepääs messialale 20. aprill;
 • Võimalus osaleda KFC PUBG duo turniiril;
 
 

ÜRITUSELE SAABUMINE

 1. Kõik külastajad peavad üritusele pääsemiseks võtma kaasa isikut tõendava dokumendi;
 2. Alla 16-aastased isikud peavad kaasa võtma lapsevanema nõusoleku;
 3. Kaasa ei tohi võtta ürituse taristut ohustavat tehnikat;
 4. Iga osaleja on kohustatud kaasa võtma isikliku pikendusjuhtme.
 5. Võta kaasa magamiseks vajalik varustus nagu magamiskott madrats padi jms.
 6. Loomulikult peab võtma kaasa kõik mängimise jaoks vajaliku:
  • Arvuti, monitor, klaviatuur, hiir, hiirematt, kõrvaklapid jne
  • Voolukaablid; Pikendusjuhe vähemalt üks pikendus millel on 3 pesa
  • Kruvikeeraja juhul kui vaja arvutit avada
  • Arvutis tee ära kõik turva uuendused pane peale tulemüür; antiviiruse tõrje, uuenda ära windows; võta maha staatiline ip jne.
 

ÜRITUSE ALAL VIIBIMINE

 1. Alkoholi ja uimastite omamine ja tarbimine on LAN alal keelatud, alkoholijoobes või uimastite mõju all on üritusel viibimine keelatud;
 2. Ei tohi olla kaasas terariistu/relvasid või muud taolist (kontrollitakse!).
 3. Suitsetada tohib vaid selleks ettenähtud kohtadesse;
 4. Keelatud on igasugune vägivald ürituse toimumis kohas ja selle ümbruses;
 5. Iga osaleja vastutab enda kaasa võetud tehnika ja vara eest ise;
 6. Keelatud on ilma loata teiste tehnika või vara omavoliline kasutamine, liigutamine või mingit moodi näppimine.
 7. Taristu- ja võrgu probleemide korral tuleb pöörduda korraldajate poole, omavoliline ümberseadistamine on keelatud.

Reeglite rikkumisel on korraldajatel õigus mängija (koos tema meeskonnaga) ürituselt kõrvaldada.

AJAKAVA

Turniiri päev 1: 19. aprill
 • 17:00 – Sissepääs alates
 • 21:00 – Vikendi, vikendi, taego, taego
 • 01:00 – Öörahu
Turniiri päev 2: 20.aprill
 • 11:00 – Miramar, miramar, erangel, erangel
 • 14:30 – Vabakava
 • 15:30  – Miramar, miramar, erangel, erangel
 • 20:00 – Top 3 autasustamine laval
 

PUBG DUO TOURNAMENT REEGLID

 1. Mängu formaat:

  • Platvorm: Arvuti (Platform: PC aka Personal Computer)
  • Vaade: Esmaisikuline (Perspective: FPP aka First Person Perspective)
  • Eelseadistus: Esport (Preset: Esports Mode)
  • Kaardid: Erangel, Miramar, Vikendi, Taego(Maps)
  • Koha punktide jaotus: 10, 6, 5, 5, 4, 4, 3,3, 2,2, 1, 1, 0…
  • Vastase eemaldamine: 1 punkt
  • Võistkondlik paremusjärjestus selgub kõigil kaartidel saavutatud punktide üldsumma järgi.
  • Turniiri paremusjärjestuse määramisel võrdsete punktide korral arvestatakse:
   1. Turniiri vältel kõige rohkem elimineerimise punkte (kill points) kogunud võistkond;
   2. Turniiri vältel võistkonna edukaimas mängus teenitud kohapunktide (match points) arv;
   3. Turniiri vältel võistkonna enim elimineerimistega mängus teenitud elimineerimispunktide (kill points) arv;
   4. Elimineerimiste arv (kill points) viimases mängus;
   5. Kohapunktid (match points) viimases mängus;
  • Kui mängu serverit tabab rike, mille tulemusena 20% osalejatest (ümardatakse järgmise täisnumbrini) ühenduse kaotab, läheb kaart uuesti mängimisele.
 2. Reeglid:

  • Igasugune riist- ja tarkvara või muude mänguväliste meetodite kasutamine, mis muudab mängu on keelatud ning tähendab Võistkonna kohest diskvalifitseerimist.
  • Igasuguste mängu siseste vigade (sh pea kallutamine seina sisse ja seeläbi teise poole seina nägemine) ära kasutamine on keelatud.
  • Igasugune tulemuste kokkuleppimine, mõjutamine, pettus ja manipuleerimine on rangelt keelatud ning tähendab kohest Võistkonna diskvalifitseerimist. Korraldajal on õigus kahtluse korral teavitada Eesti vabariigi korrakaitseorganeid.
  • Turniiri vältel peab mängu seadetes olema sisse lülitatud mängu korduse salvestamine (replay), mis tuleb kuni nädal peale Turniiri alles hoida ja Korraldajale vastava korralduse saamisel esitada.
  • Kui korduse läbivaatamisel tekib põhjendatud kahtlus, et Võistleja on rikkunud ausa mängu põhimõtteid, kuulub Võistkond diskvalifitseerimisele ja auhinna rahadest ilma jäämist.
  • Võistlejad peavad olema kõigi teiste Võistlejate, Korraldaja, vaatajate ja ülejäänud Turniiriga seotud inimeste suhtes lugupidavad, sh aga mitte ainult, hoiduma ropendamast, teisi solvamast või alavääristamast.
  • Võistleja mängupildi voogedastamise (streaming) puhul ükskõik millisele platvormile, tuleb tagada 15 minutiline viivis (delay).
  • Kõik ebaselgused ja vaidlused lahendab Korraldaja kelle otsus on lõplik ega kuulu edasikaebamisele.
  • Korraldajal on õigus Võistkondi ja Võistlejaid Tingimuste rikkumise tõttu hoiatada, diskvalifitseerida ning keelata ka edaspidine Korraldaja läbi viidud Turniiridel osalemine.
 3. Auhinnafond

  • Turniiri auhinnafond on 800 eurot ning jaguneb:
   • Finaalturniiri I koht: 400 eurot;
   • Finaalturniiri II koht: 300 eurot;
   • Finaalturniiri III koht: 100 eurot;
   • Lohutusauhindu jagame turniiri vältel jooksvalt, ( Parim granaat, naljakad apsakad jms )
  • Auhind makstakse välja ainult auhinnalise koha saavutanud Võistkonna kaptenile, kelle Võistkond ja selle liikmed ei ole rikkunud Turniiri Tingimusi ega ole diskvalifitseeritud. Auhinda ei väljastata kolmandatele isikutele.
  • Korraldajal on õigus küsida auhinna võitnud Võistkonna kaptenilt isikut tõendavat dokumenti, mis on vajalik veendumaks, et auhind teostatakse õigele võitjale.
 4. Muud tingimused

  • Korraldaja võib, aga ei pea, kõiki mänge edastadama veebiplatvormidel (sh Twitch, Twitch Interactive, Inc.).
  • Korraldaja tagab Turniiri raames osalejate poolt antud andmete kaitstuse, lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivatest nõuetest.
  • Korraldajale jääb õigus Tingimusi ühepoolselt muuta ja jõustuvad nende avaldamise päevast kui Korraldaja ei näe ette teistmoodi.
  • Korraldajal on õigus vääramatu jõu või muude erakorraliste asjaolude ilmnemisel Turniir ühepoolselt katkestada, avaldades vastava teatega üritusel.
  • Tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju maakohtus Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud korras.
  • Kõik pretensioonid Turniiri korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata e-posti aadressile hello@pixofest.ee